Strona główna   -   Więźniowie PAWIAKA   -  RAVENSBRUCK  -   Inne listy imienne

 

LISTA ZAMORDOWANYCH W ROKU 1942

Listę  opracowała Pani Aneta Kaczmarek na podstawie książki Teodora Musioła "Dachau 1933-1945"

 

Przejdź do strony wybierając pierwszą literę alfabetu nazwiska więźnia:

A - J K - O P - Ż