Strona główna - Zamordowani w 1942 r. w  DACHAU -   RAVENSBRUCK  -   Inne listy imienne

Muzeum Pawiaka na zdjęciachTablice pamiątkowe - A droga ich wiodła przez Pawiak

 

 

 

 

„ Za mury Pawiaka trafiły nie liczone po dziś dzień tysiące Polaków, a wśród nich żołnierze wszystkich organizacji Podziemnej Warszawy.
Tu na początku 1940 r. znalazła się pierwsza fala konspiratorów. Stąd w ostatnią drogę zabierano dziesiątki tysięcy osób...
To jedno właśnie więzienie urosło do rangi symbolu, stając się w powszechnej świadomości historycznej Polaków niemal syntezą całego systemu więzień hitlerowskich . Pawiak nie był przecież wówczas jedynym więzieniem Warszawy, a stolica jedynym miejscem kaźni...”Niniejsza strona ogranicza się jedynie do zaprezentowania listy imiennej więźniów, których wymienia autorka posługując się fragmentarycznie zachowaną dokumentacja więzienną ( od połowy roku 1943 – praktycznie tylko oddział kobiecy „Serbia”) oraz relacjami, więziennymi grypsami, dokumentami konspiracyjnymi, listami osób wymienionych na obwieszczeniach itd. 

 Nie ma zupełnie akt niemieckich, bowiem co pewien czas gestapowcy skrupulatnie niszczyli dokumenty więzienne, a w 1944 r. wiele aresztowanych nie wciągano wcale do ewidencji, ponieważ miejscem docelowym stawało się miejsce kaźni...

Nie umieszczono w Kronice wiadomości o osobach aresztowanych przez inne rodzaje niemieckiej policji i osadzonych w innych warszawskich więzieniach.

Nie możemy zapomnieć, że wymienieni na Liście więźniowie byli tylko cząstką ogromnej ilości „nienazwanych” ofiar hitlerowskiej machiny zagłady w Warszawie... 

 

 

Na życzenie Muzeum Pawiaka informuję Czytelników, że prezentowana strona nie jest oficjalną stroną Muzeum.

 

 


 

LISTA IMIENNA

(zawiera  26.245 osób)

 

Proszę dokonać wyboru początkowej litery szukanego nazwiska:

A

B

C

Ć

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

Ś

T

U

V

W

Z

Ż

 

 


W związku z dużym zainteresowaniem Czytelników, zwracam się z gorącym apelem do wszystkich z Państwa, którzy mają informacje o osobach - więźniach Pawiaka, o nadsyłanie do mnie notek biograficznych - będę uzupełniał "Listę" o odsyłacze, lub będę tworzył nowe rozdziały dla Nich, aby nasi najbliżsi, którzy przebywali w tym więzieniu, ciągle byli z nami...
(chociaż i także, na łamach netu...) 

 

 

Dzięki nadesłanym wiadomościom od Czytelników, osoby, o których zamieszczone zostały dodatkowe informacje, wyróżnione zostały w "Liście" na tle koloru żółtego wraz z odsyłaczami do notek biograficznych.

W chwili obecnej dotyczy to 179 osób oraz  56 osób dodatkowo wpisanych na podstawie informacji od Czytelników ...

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Zapraszam do przeczytania bardzo ciekawego artykułu nadesłanego przez P. Andrzeja Lewandowskiego, dotyczącego wydarzeń roku 1940 w Warszawie oraz jak dzisiaj są one odbierane -  LINK

 

 

 


 

 

MIEJSCA KAŹNI

więźniów Pawiaka

Proszę dokonać wyboru miejscowości:

Bergen- Rugen

Buchenwald

Grodzisk Maz.

Gross-Rosen

Las Kabacki

Las Chojnowski

Łomianki

Magdalenka

Majdanek

Oświęcim

Otwock

Palmiry

Ravensbruck

Rzesza

Sachsenhausen

Stutthof

Szymanów

Treblinka

Warszawa

Żyrardów

 


 

Zapraszamy do obejrzenia oryginalnych dokumentów więziennych    LINK

 


Strony Przyjaciół

Więźniarki Ravensbruck i Bergen-Belsen

 
 

 

Lista więźniów opracowana została na podstawie książki „Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939-1944” autorstwa Reginy Domańskiej (wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1978), przez Janusza Stankiewicza stawiz@wp.pl

Opracowana w okresie lipiec/sierpień 2006 r. ® WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Zaktualizowano - 5 wrzesień 2016 r.